Loading Szkolenia

« All Events

 • This szkolenie has passed.

VAT, CIT – zmiany od 1 kwietnia i 1 lipca 2023 r. Nowelizacja i bieżące problemy.

21/06/2023 - 22/06/2023

- 1200PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT

1. SLIM VAT 3 – Nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie, w tym:


 • faktury korygujące walutowe – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej,
 • faktury korygujące na plus, na minus, korekty zbiorcze i dotyczące pojedynczych transakcji, korekty krajowe i zagraniczne – nowe uregulowania na praktycznych przykładach,
 • zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli usługa lub dostawa towarów zostanie dokonana w tym samym miesiącu,
 • uproszczenia w zakresie stosowania kas fiskalnych i drukowania raportów.

2. SLIM VAT 3 – Proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego, w tym:


 • zasady proporcjonalnego odliczania VAT naliczonego,
 • uproszczenia w proporcjonalnym rozliczeniu VAT naliczonego – kiedy nie będzie konieczne dokonywanie tzw. korekty rocznej oraz podniesienie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
 • likwidacja obowiązku ustalania w niektórych przypadkach struktury w formie protokołu,
 • praktyczne skutki zmian w zakresie proporcjonalnego odliczenia VAT.

3. SLIM VAT 3 – Zmiany w transakcjach zagranicznych, w tym:


 • WNT – zmiana zasad rozliczania w przypadku braku faktury od kontrahenta zagranicznego lub opóźnienia w jej otrzymaniu,
 • WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %,
 • TAX FREE – modyfikacja zasad stosowania stawki 0 %,
 • Korekty w systemie e-commerce.

4. Pozostałe zmiany wynikające ze SLIM VAT i innych ustaw, w tym:


 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – istotne zmiany w zakresie sankcji VAT,
 • zmiana limitu małego podatnika i konsekwencje z tego wynikające,
 • rozszerzenie możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT (MPP) oraz zmiana zasad odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT,
 • nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
 • czasowe wprowadzenia od 1 kwietnia 2023 r. odwrotnego obciążenia w zakresie dostawy gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

5. Krajowy System E-Faktur, w tym:


 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej i zasady jej wystawiania,
 • obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
 • czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
 • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – daty i inne praktyczne zagadnienia
 • skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
 • anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
 • faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
 • likwidacja not korygujących – aspekty praktyczne,
 • obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej,
 • faktury ustrukturyzowane a dane w JPK,
 • jak przygotować się do KSeF.

6. Nieruchomości a VAT – praktyczne problemy, w tym:


 • najem nieruchomości – kiedy zastosowanie ma zwolnienie z VAT a kiedy 23 %,
 • refakturowanie mediów – stawka dla najmu czy dla dostawy mediów?
 • handel nieruchomościami (tzw. flipy nieruchomościowe) – sprzedaż mieszkań z wyposażeniem, nakłady do i powyżej 30 %, cesja praw do umów deweloperskich,
 • sprzedaż i zakup nieruchomości firmowych – na co zwrócić szczególną uwagę ustalając stawkę VAT.

7. Nowości, przyszłe zmiany w VAT i bieżące problemy, w tym:


 • VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszłe rewolucyjne zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • nowe obowiązki dostawy usług płatniczych od 2024 r. i praktyczne skutki dla podatników,
 • faktury korygujące dotyczące energii elektrycznej wynikające ze złożonych wniosków i preferencji wynikających z ustawy – ujęcie na przełomie 2022 i 2023 r.
 • istotne wybrane orzeczenia i interpretacje.

8. Pytania i odpowiedzi


2 dzień – Podatek dochodowy


1. Fundacje rodzinne od maja 2023 r. – zasady opodatkowania, w tym:


 • wniesienie majątku do fundacji rodzinnej – skutki podatkowe,
 • dochody fundacji – kiedy są opodatkowane, a kiedy zwolnione z podatku dochodowego,
 • zasady dwuetapowego opodatkowania świadczeń wypłacanych beneficjentom fundacji rodzinnych,
 • likwidacja fundacji rodzinnej – skutki podatkowe,
 • fundacja rodzinna – czy może być wykorzystana do optymalizacji opodatkowania,
 • procedowane zmiany w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnych.

2. Podatek dochodowy – zmiany od 1 stycznia 2023 r., w tym:


 • nowe zasady zaliczania składek ZUS w koszty uzyskania przychodów – praktyczne przykłady i okres przejściowy,
 • zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych od 1 stycznia 2023 r.,
 • ukryta dywidenda – czy i jakie ograniczenia będą obowiązywały w 2023 r.,
 • podatek dochodowy od tzw. przerzuconych dochodów – co należy sprawdzać i kto ma obowiązek jego zapłaty,
 • formy i limity płatności a koszty uzyskania przychodów,
 • dokumentacja cen transferowych – nowe limity, zmiana w zakresie tzw. transakcji rajowych,
 • zmiany od 1 stycznia 2023 r. wynikające z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
 • pozostałe istotne zmiany.

3. Minimalny podatek dochodowy, w tym:


 • okres przejściowy w minimalnym podatku dochodowym 2022-2023,
 • zasady liczenia rentowności dla potrzeb minimalnego podatku dochodowego,
 • wyłączenia z minimalnego podatku dochodowego,
 • dwie metody odliczania podstawy opodatkowania w minimalnym podatku dochodowym,
 • inne praktyczne zagadnienia dotyczące minimalnego podatku dochodowego.

4. Rozliczenie roczne 2022, w tym:


 • koszty i przychody na przełomie roku – praktyczne problemy,
 • odliczanie strat z lat ubiegłych,
 • zmiana formy opodatkowania za 2022 r. – na co szczególnie zwrócić uwagę,
 • wybrane ulgi – z których warto skorzystać – praktyczne omówienie (np.: B+R, ulga na produkcję próbną i wprowadzenie nowego produktu na rynek, ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, ulga na robotyzację.

5. Estoński CIT w 2022 r,  w tym:


 • praktyczne problemy związane z rozliczaniem estońskiego CIT,
 • dochód z ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – na co zwrócić uwagę przy bieżącym rozliczeniu podatku dochodowego, najnowsze interpretacje,
 • zasady opodatkowania estońskim CIT, stawka estońskiego CIT, opodatkowanie dywidendy,
 • samochody osobowe a estoński CIT – jak ustalić podstawę opodatkowania,
 • wykluczenia z estońskiego CIT (np.: przychody ze zbycia wierzytelności, praw autorskich, odsetek),
 • estoński CIT a szczególne obowiązki dokumentacyjne.

6. Koszty finansowania własnego w rozliczeniu za 2022 i 2023 r., w tym:


 • jakie korzyści podatkowe daje pozostawienie zysku w spółce lub wniesienie dopłat,
 • sposób wyliczenia kwot, które mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodów w ramach tzw. kosztów finansowania własnego,
 • który pozostawiony zysk i które wniesione dopłaty można uwzględnić przy wyliczaniu kosztów finansowania dłużnego w 2022 r. i 2023 r.

7. Reprezentacja, reklama, nieodpłatne świadczenia, w tym:


 • prezenty, upominki z logo firmy, nagrody w konkursach – najważniejsze zasady dotyczące rozliczania,
 • imprezy integracyjne dla klientów,
 • usług gastronomiczne, noclegi, poczęstunki,
 • sprzedaż za symboliczne 1 zł.

8. Praktyczne zagadnienia oraz najnowsze wyroki i interpretacje, w tym:


 • podatek u źródła – wybrane zagadnienia,
 • rozliczenie leasingu i jego wykupu w podatku dochodowym,
 • skrócenie i wydłużenie okresu amortyzacji,
 • transakcje pomiędzy spółka a jej wspólnikami – wybrane praktyczne problemy,
 • korekty w podatku dochodowym – analiza wybranych przypadków,
 • samochody osobowe w firmie – limity, pojazdy elektryczne, cesja umowy,
 • limity transakcji gotówkowych – najczęstsze błędy podatników.
 • inne aktualne zagadnienia.

9. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

Dzień 1

10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1200 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 7 czerwca 2023

600 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do czerwca 2023

1400 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 7 czerwca 2023

700 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 7 czerwca 2023


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
21/06/2023
Koniec:
22/06/2023
Koszt:
1200PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online