Loading Szkolenia

« All Events

 • This szkolenie has passed.

Jak poprawnie fakturować i korygować transakcje sprzedaży? – szkolenie dla fakturzystów, działów obsługi klienta, księgowych

27/06/2023

- 500PLN
1

Profil uczestnika i korzyści ze szkolenia:

Faktura w JPK oraz w KSeF ujawnia wszystkie błędy

Każdy, kto uczestniczy w procesie sprzedaży i zakupu, kto jest księgowym, handlowcem, pracuje w dziale obsługi klienta, fakturzyści powinien znać zasady prawidłowego fakturowania transakcji sprzedaży i dokumentowania transakcji, które nie są opodatkowane w VAT. Wystawienie prawidłowej dokumentacji, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji jako dowód dostawy, to: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Błędy i brak tej wiedzy powodują problemy podatkowe, finansowe jak również biznesowe w relacjach z kontrahentami. Po zmianie przepisów to właśnie osoba uzgadniająca zasady transakcji z kontrahentem nadaje kształt faktury i jest za nią odpowiedzialna

PROGRAM

PROGRAM

CZĘŚĆ 1

1. Faktura VAT w wersji papierowej – kiedy należy ją wystawić według zasad w 2022 r. i 2023 r.?

Procedury należytej staranności w praktyce:


 • Zasady wystawiania dokumentacji potwierdzającej sprzedaż towarów i usług
 • Co dokładnie, jakie transakcje wymagają fakturowania – analiza przypadków
 • Faktura na firmę a na konsumenta i inne rodzaje faktur
 • Jakich błędów unikać w fakturowaniu? Lista zasad poprawnego fakturowania
 • Co należy sprawdzić przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury sprzedaży z kontrahentem
 • Na co zwrócić uwagę odnośnie formalności dotyczących przedmiotu transakcji?
 • Lista najczęściej popełnianych błędów w wystawiani faktur – instrukcja

2. Obowiązkowe dane na fakturze terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi


 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS!
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
 • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
 • Szczególne terminy wystawiania faktur
 • Faktury wystawione przedwcześnie i konsekwencje w VAT
 • Faktury wystawione po terminie – konsekwencje podatkowe i karne
 • Przykłady z życia podatnika

3. Zaliczki – problematyka rozliczania po nowelizacji przepisów w 2022 r. i 2023 r.


 • Analiza specyfiki zaliczki – czy każda wpłata jest zaliczką?
 • Kiedy należy ją udokumentować, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty?
 • Jakie elementy musi zawierać faktura zaliczkowa?
 • Kiedy należy umieścić na niej wyrazy: MPP, „metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
 • Czy należy wystawić fakturę końcową gdy przedpłata wynosi 100% ceny za towar lub usługę
 • Faktura końcowa – prawo czy praktyka
 • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
 • Kontrowersyjne praktyki: Korygowanie lub anulowanie faktury zaliczkowej przed wystawieniem końcowej
 • Co wliczać do wartości zaliczki ?
 • Jak ustalać podstawę opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne wartości netto zaliczki?
 • Jak podstawę opodatkowania, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług opodatkowanymi różnymi stawkami
 • Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki – zasady i praktyka podatnika

4. Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne ceny czy refaktura kosztów?


 • Czy można refakturować koszty dostawy towarów
 • Dokumentowanie, termin i stawka VAT przy refakturze
 • Różnica pomiędzy refakturą a zwrotem kosztów
 • Faktura czy nota – zasady rozliczania
 • Zasady refakturowania i obciążania w formie zwrotu kosztów
 • Obciążanie dodatkowymi kosztami
 • Zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy
 • Problemy z życia podatnika

5. Faktura ustrukturyzowana kontra  faktura elektroniczna – podobieństwa i różnice, wady i zalety


 • E-faktura – czym jest standardowa faktura elektroniczna i jakie elementy musi zawierać?
 • Format wysyłki i rodzaj przesyłu faktury elektronicznej
 • System EDI, platformy elektroniczne , mail – korzyści i trudności
 • Porozumienie z kontrahentem czy umowa – pisemna czy ustna?
 • Jak wygląda porozumienie z kontrahentem w KSeF?
 • Wymogi wynikające z ustawy VAT – co strony transakcji musza sformalizować i czego przestrzegać?
 • Regulamin obiegu faktur elektronicznych – z kontrahentem i wewnętrzny firmowy
 • Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od faktury elektronicznej i w jakim formacie należy ją składać
 • Wady i zalety wystawiania faktury ustrukturyzowanej dla sprzedającego i kupującego? Zakres danych w fakturze ustrukturyzowanej – jak ominąć pułapki
 • Zakres danych na fakturze – 20 pozycji kontra 300 –
 • Jakie dane należy wprowadzać do faktury ustrukturyzowanej i czym różni się ten zakres od faktury papierowej i tradycyjnej elektronicznej
 • Nadawanie, odbieranie, zmiana uprawnień do systemu KSeF – zasady działania
 • Pytania i odpowiedzi o KSeF – co dziś jest obowiązkowe co fakultatywne
 • Największe problemy podatnika VAT Z KSeF!
 • Odpowiedzialność wystawiającego faktury

6. Najczęściej popełniane błędy w fakturowaniu – jak ich uniknąć?


CZĘŚĆ 2

7. Faktura korygująca  – kiedy należy ją wystawić a kiedy nie wolno – zasady 2022/2023


 • Okoliczności i powody pojawienia się korekty
 • Jak technicznie skorygować sprzedaż i jakiego dokumentu użyć?
 • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • Podział korekt – zmniejszające, zwiększające, powody korekty, sposób korygowania, rozliczenia itp.
 • Anulacja czy korekta – fundamentalne zasady i różnice
 • Wpływająca i niewpływająca na obrót podlegająca rozliczeniu i księgowaniu
 • Jakich dokumentów nie używać do korekty transakcji?
 • Jakich transakcji nie dokumentuje się faktura korygującą?
 • Kazusy – przykładowe sytuacje z życia podatnika

8. Faktura korygująca a nota korygująca – zasady i obowiązki podatnika


 • Faktura korygująca a nota korygująca czyli kiedy wystawić korektę faktury, a kiedy notę korygującą?
 • Czym różni się nota korygująca od faktury korygującej?
 • Kto wystawia fakturę a kto notę?
 • Co powinna zawierać nota korygująca?
 • Ilość egzemplarzy, terminy wystawiania
 • Poprawianie błędów: korektą czy notą – praktyka z życia podatnika
 • Błędny termin płatności na fakturze – jak poprawić?
 • Jak akceptować notę korygująca?

9. Korekta VAT – Jak ustalać termin rozliczenia faktury korygującej?


 • Jak regulują terminy wystawienia faktury korygującej przepisy VAT
 • Jakich danych potrzebuje księgowy do rozliczenia faktury korygującej?
 • Jakich danych powinien dostarczyć dział handlowy?

10. Jakie dane należy obowiązkowo wskazać na fakturze korygującej – przepisy i praktyka


 • Jakie ważne dane zawiera korekta? – punkt widzenia podatkowy i handlowy
 • Czy brak pewnych danych może utrudniać rozliczenie i relacje z klientem?

11. Korekta VAT – uzgodnienie i spełnienie warunków korekty. Nowe, trudne obowiązki


 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – nowe zasady od 2022 r.
 • Nowe: uzgodnienie warunków korekty
 • Spełnienie uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług;
 • WARUNEK: posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania
 • Rekomendacje Ministerstwa Finansów – uzgodnienia i objaśnienia do korekt
 • Rekomendacje – jakie sposoby uzgodnienia/spełnienia warto rozważyć a jakich absolutnie unikać?

12. Faktura korygująca in plus – zasady rozliczania podatkowo i handlowo


 • Faktura korygująca in plus u nabywcy – ustawowe regulacje związane z rozliczeniem faktur korygujących po stronie nabywcy
 • Faktura korygująca in plus u sprzedawcy – ustawowe regulacje związane z rozliczeniem faktur korygujących po stronie sprzedawcy
 • Zasady rozliczania związane z: przyczyną i powodem korekty
 • Praktyka i problemy podatnika – przydatne kazusy

13. Faktura korygująca in minus – zasady rozliczania podatkowo i handlowo  u sprzedawcy


 • Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania oraz podatek należny począwszy od 2021 r.
 • Zasady obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego – warunki spełnienia
 • Regulacje w zakresie korekt in minus w praktyce podatnika
 • Uzgodnienie i spełnienie warunków – jak spełnić i kto za to odpowiada?
 • Wyjątki od reguły – brak warunku posiadania ww. dokumentacji
 • Przykłady praktyczne – odpowiadamy na trudne pytania

14. Faktura korygująca in minus po stronie nabywcy – o czym bezwzględnie musi wiedzieć wystawca faktury i jakich zasad przestrzegać?


 • Nowelizacja przepisów i nowe, trudne rozwiązania – rewolucja dla księgowych
 • Zasady dotyczące ujmowania faktur korygujących – nowe zasady dla nabywców
 • Moment otrzymania faktury korygującej a moment rozliczenia w VAT
 • Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów – rozliczanie korekt w podatku naliczonym
 • Najczęściej popełniane błędy – instrukcje dla podatnika

15. Zbiorcza faktura korygująca – trudności w sporządzaniu i rozliczaniu


 • Okoliczności i zasady wystawiania – wady i zalety
 • Elementy, które musi zawierać zbiorcza korekt
 • Ważne zmiany w 2022 r.

16. Praktyka podatnika (przykłady) – Jak rozliczyć korektę faktury korygującej w przypadku:


 • Rabatu, upustu
 • Skonta
 • Zwrotu towarów
 • Obniżki ceny
 • Zwrotu zaliczki

17. Rozwiązujemy trudne przypadki – korygować, anulować?


 • Faktura otrzymana po terminie
 • Otrzymanie faktury wystawionej przedwcześnie
 • Błąd w danych nabywcy
 • Błędna wysokość podatku VAT
 • Błędny termin płatności
 • Faktura od podmiotu nieistniejącego
 • Brak zapłaty za fakturę
 • Błędy w: nazwach, adresach, numerach identyfikacji podatkowej itp.

18. Najczęściej popełniane błędy w korygowaniu faktur – jak ich uniknąć?

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI

.  

CENA - DODATKOWE OPCJE

500 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jeden osoby w szkoleniu online

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
27/06/2023
Koszt:
500PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online