Loading Szkolenia

« All Events

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – Fakturowanie i korygowanie transakcji VAT 2021 po nowelizacji przepisów – (nie tylko dla księgowych)

18 listopada

- 400PLN
1

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.  Jednocześnie zapraszamy: fakturzystów, handlowców, działy obsługi klienta

PROGRAM

PROGRAM

Część 1

1. Faktura VAT w obrocie gospodarczym – praktyka podatnika


a) Obowiązek wystawiania faktur w 2021 roku – kiedy i na jakich zasadach w nowym JPK_V7?

 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura – ważne w nowym JPK_V7
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

b) Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks – na podstawie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych

 • Obowiązkowe dane faktury
 • GTU na fakturach?
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur w systemie papierowym
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
 • Symbol PKWiU/CN na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
 • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze, pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze , adnotacje na fakturze

c) Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi a JPK_VAT

 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS!
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
 • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
 • Szczególne terminy wystawiania faktur
 • Zaliczki w VAT i problemy rozliczania

2. Faktury korygujące 2021 r. – co wybrać, jak rozliczać?  


a) Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

 • Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące „in minus”
 • Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
 • Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
 • Kiedy należy rozliczać faktury korygujące „in plus”

b) Prawo do uzgodnienia dalszego stosowania w 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących „in minus”


c) Sposób uzgodnienia, że stosujemy dotychczasowe zasady rozliczeń faktur korygujących.


d) Uzgodnienia zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.


e) Rezygnacja ze stosowania dotychczasowych przepisów do faktur korygujących „in minus”


f) Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników


g) Wnioski i podsumowania


h) Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży

 • Kiedy można wystawić uproszczone, zbiorcze faktury korygujące
 • Kiedy możemy wystawić zwykłą, zbiorczą fakturę korygującą
 • Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
 • Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące

 

Część 2

1. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania na dzień przed nowelizacją (dodatkowo wzór porozumienia)


 • co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy  faktury elektronicznej
 • akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
 • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – Uwaga! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
 • bezpieczny podpis elektroniczny
 • umowa w sprawie EDI
 • pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
 • forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
 • pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury

2. Zmiany dotyczące faktur elektronicznych  – prawo czy obowiązek?


Wielkie zmiany w fakturowaniu i korygowaniu – Krajowy System e-Faktur:

 • Co to jest KSeF i jaką ma spełniać rolę,
 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny – zasady funkcjonowania
 • Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego do Krajowego Systemu e-Faktur
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
 • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
 • Faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,
 • Nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
 • Zachęta dla przedsiębiorców – zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
 • Preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
 • Podobieństwa i różnice w KSeF – faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
 • Określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • Obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
 • Kto ma dostęp do systemu –  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
 • Korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

3. Zmiany wynikające ze SLIM VAT 2 dla faktur elektronicznych i papierowych – analiza problemów


HARMONOGRAM

HARMONOGRAM SZKOLENIA

09:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI

.  

CENA - DODATKOWE OPCJE

400 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jeden osoby w szkoleniu online

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
18 listopada
Koszt:
400PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online