Loading Szkolenia

« All Events

VAT, CIT 2021/2022 – Nowy Ład i bieżące problemy

22 listopada - 23 listopada

- 1100PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT


1. Slim VAT 2 – zmiany od 1 października 2021 r., w tym:


 • modyfikacji terminu korekty VAT naliczonego, w przypadku jego wcześniejszego pominięcia,
 • zmiana warunków korzystania z ulgi na złe długi (m.in. likwidacja niektórych warunków, możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przy sprzedaży dla konsumentów, wydłużenie okresu korzystania z ulgi a „stare” faktury),
 • transakcje łańcuchowe – modyfikacja przepisów w przypadku WDT i eksportu towarów,
 • termin odliczania VAT naliczonego w WNT, imporcie usług i dostawie dla której podatnikiem jest nabywca,
 • faktury korygujące na minus w WNT i imporcie usług – nowe regulacje,
 • modyfikacji zasad składania zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (dotyczy sprzedaży nieruchomości po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia),
 • zmiany terminu składania VAT-26 w przypadku samochodów osobowych i terminu jego aktualizacji,
 • import z art. 33a ustawy VAT – możliwość korekty deklaracji do 4 miesięcy,
 • mechanizm podzielonej płatności – zmiany w załączniku nr 15.

2. JPK_VAT od 1 lipca 2021 r. – zmiany i praktyczne problemy, w tym:


 • zasady ujmowania w JPK paragonów z NIP uznawanych za faktury uproszczone,
 • zasady zbiorczego wykazywania w JPK biletów PKP, dowodów za przejazd autostradą, itp.
 • zmiany w zakresie kodów GTU (w szczególności GTU_01, GTU_03, GTU_07, GTU_10. GTU_12),
 • zmiana zasad stosowania kodu TP,
 • możliwość stosowania kodu MPP w przypadku dobrowolnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • czy można stosować kod MPP w JPK pomimo jego likwidacji,
 • zasady ujmowania korekt „na minus” – kiedy należy stosować oznaczenie WEW,
 • pozostałe zmiany.

3. Sprzedaż towarów do innych krajów UE – e-commerce – zmiany od 1 lipca 2021 r., w tym:


 • pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów zaimportowanych z państw trzecich (SOTI),
 • rozszerzenie zakresu systemu MOSS na niektóre usługi świadczone dla konsumentów unijnych, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość i niektóre dostawy towarów dokonywane przez interfejsy elektroniczne,
 • nowa procedura importu IOSS oraz nowa uproszczona procedura deklarowania importu towarów,
 • procedura unijna – jakie zasady od 1 lipca 2021 r. obowiązują w przypadku sprzedaży towarów na terenie UE, zasady opodatkowania, fakturowania, obowiązki podatników, praktyczne przykłady
 • świadczenie usług dla konsumentów na terenie UE – co się zmieni od 1 lipca 2021 r., zasady opodatkowania, obowiązki, praktyczne przykłady
 • procedura nieunijna – kogo dotyczy, zasady jej stosowania i opodatkowania,
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) – na czym polega, dwa nowe warianty opodatkowania, zasady i zakres stosowania nowych zasad, praktyczne przykłady,
 • obowiązki podmiotów prowadzących interfejsy elektroniczne sprzedaży importowanych towarów,
 • omówienie nowych zasad na praktycznych przykładach – sprzedaż towarów do innych krajów UE, świadczenie usług dla konsumentów z innych krajów UE, sprzedaż na odległość towarów zaimportowanych,
 • praktyczne zagadnienia związane z OSS – kursy walut, ewidencja, korekty, sprzedaż dla podatników z innych krajów UE nie zarejestrowanych jako podatnik VAT UE.

4. Krajowy System e-Faktur od 1 stycznia 2022 r., w tym:


 • pojęcie faktury ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania, numer KSeF,
 • nowe zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
 • preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
 • faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
 • data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej (m.in. zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu).

5. Nowy Ład 2022 i kolejny Slim VAT – projektowane zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r., w tym:


 • grupa podatkowa jako nowa kategoria podatnika VAT:
 • pojęcie grupy podatkowej i zasady jej założenia,
 • zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
 • MPP w grupie podatkowej,
 • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
 • odpowiedzialność poszczególnych członków grupy,
 • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.
 • możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych
 • szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe,
 • zmiany w zakresie uprawnień organów podatkowych,
 • zmiany zakresie relacji VAT do PCC,
 • zmiany w zakresie wystawienia faktur korygujących (w tym korekty zbiorcze),
 • zmiany w zakresie duplikatów faktur,
 • modyfikacja terminów wystawiania niektórych faktur.

6. Pozostałe zagadnienia, w tym:


 • zmiany w zakresie Tax Free od 1 stycznia 2022 r. – nowe zasady,
 • faktury korygujące „na minus” – praktyczne problemy,
 • zmiana niektórych stawek VAT w 2021 r.,
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w orzeczeniu TSUE,
 • wniosek o WIS czy interpretację indywidualną – kiedy w zakresie VAT ma zastosowanie każdy z nich,
 • kasy on-line od 1 lipca 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. – kto ma obowiązek ich stosowania, warunki korzystania z ulgi,
 • rejestrowanie zaliczek na kasie rejestrującej w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów,
 • subwencja z PFR i inne formy wsparcia a VAT,
 • pozostałe wybrane najnowsze orzecznictwo i interpretacje

7. Pytania i odpowiedzi.


2 dzień – Podatek dochodowy


1. Nowy Ład 2022 – zmiany w zakresie podatku dochodowego:


a) zmiany w Nowym Ładzie dla pracowników i ich skutki dla płatników, w tym:

 • nowa skala podatkowa i nowa kwota zmniejszająca podatek,
 • zmiany dotyczące odliczania składki zdrowotnej,
 • ulga dla pracowników z tzw. „klasy średniej” – kiedy i na jakich warunkach będzie można z niej skorzystać,
 • nowe obowiązki płatników,
 • obliczanie podatku przez pracodawców po nowelizacji przepisów,
 • zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

b) zatrudnienie na czarno – nowe skutki w podatku dochodowym dla pracownika i pracodawcy (m.in. konieczność doliczenia dodatkowego przychodu)

c) obowiązek rozliczeń bezgotówkowych, w tym:

 • obniżenie progu rozliczeń bezgotówkowych B2B do 8.000 zł
 • obowiązek rozliczeń bezgotówkowych z konsumentami powyżej 20.000 zł
 • zasady liczenia limitów 20.000 zł i 8.000 zł
 • skutki podatkowe wprowadzenia nowych limitów.

d) Raportowanie ksiąg i ewidencji (nowe JPK_PIT, JPK_CIT), w tym:

 • zakres danych w nowych JPK w przypadku ksiąg rachunkowych, KPiR i ryczałtu,
 • raportowanie podmiotów przekształcanych,
 • specjalny JPK dla potrzeb CIT dedykowany spółkom nieruchomościowym.

e) Podatek dochodowy z działalności gospodarczej – wybrane zmiany, w tym:

 • rozszerzenie katalogu przychodów z działalności gospodarczej w PIT (np.: zbywanie rzeczy ruchomych po wycofaniu z działalności gospodarczej).
 • zmiany w zakresie amortyzacji ( m.in. amortyzacja lokali i budynków mieszkalnych, zmiana stawek amortyzacyjnych),
 • najem – ryczałt czy działalność gospodarcza – nowe zasady opodatkowania,
 • estoński CIT – zmiany w zakresie i zasadach jego stosowania. Nowe terminy przedawnienia w estońskim CIT,
 • koszty finansowania dłużnego i limit zaliczenia w koszty przez podatników CIT – nowe zasady ustalania limitu

f) Opodatkowanie spółek holdingowych, w tym:

 • definicja spółki holdingowej i spółki zależnej,
 • zwolnienie z CIT dywidend,
 • zwolnienie z CIT przychodów ze zbycia akcji/udziałów,
 • raportowanie i oświadczenia o zwolnieniu.

g) Transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym:

 • zmiany w TP-R i oświadczeniach,
 • zmiany w zakresie korekty cen transferowych,
 • zmiany w lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji,
 • sankcje dotyczące „przerzucania dochodów” do podmiotów powiązanych,
 • specjalne „ekstra” stawki podatku,
 • przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej.

h) Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła i podatku od dywidend:

 • próg 2 000 000 zł i konsekwencje jego przekroczenia,
 • UPO a próg 2 000 000 zł,
 • opinia o stosowaniu preferencji,
 • składanie oświadczeń przez płatnika,
 • obowiązek składania zawiadomień przez płatnika.

i) Nowe ulgi podatkowe i zmiany w zakresie ulg dotychczasowych, w tym:

 • zmiany w zakresie ulgi B+R i IP_BOX,
 • nowa ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu (komu przysługuje, zasady korzystania, wysokość odliczenia),
 • ulga na ekspansję produktową (kto, co i na jakich zasadach może odliczyć, kalkulowanie wysokości odliczenia),
 • ulga na robotyzację (pojęcie robotyzacji, koszty kwalifikowane, wysokość i zasady odliczenia),
 • ulga na nabycie alternatywnej spółki inwestycyjnej (pojęcie ASI, warunki i wysokość odliczenia),
 • ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową (pojęcia, wydatki objęte preferencjami, wysokość odliczeń),
 • odliczenia związane z posiadaniem zabytkowych nieruchomości (kto, kiedy i ile może odliczyć),
 • ulga na nabycie terminala płatniczego,
 • ulga na nabycie spółki krajowej i zagranicznej (komu przysługuje, warunki korzystania),
 • zmiany w zwolnieniach SSE I PSI,
 • ulga na wejście na giełdę (kto, kiedy i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać),
 • rozszerzenie ulgi rehabilitacyjnej,
 • zmiany w uldze na dzieci.

j) Powrót do Polski a dodatkowe preferencje podatkowe, w tym:

 • ulga na powrót do kraju (przeniesienie centrum interesów życiowych do Polski, czas trwania ulgi i jej wysokość),
 • ryczałt dla osób przenoszących centrum interesów życiowych do Polski (limit 200.000 zł niezależny od wysokości zagranicznych dochodów, warunki korzystania, raportowanie, kto może korzystać, utrata prawa do ryczałtu).

k) Legalizacja dochodów z nieujawnionych źródeł, w tym:

 • możliwość zgłoszenia dochodów z nieujawnionych źródeł do opodatkowania,
 • przychody objęte preferencją
 • zasady postępowania.

l) Pozostałe zmiany w podatku dochodowym, w tym:

 • zmiany dotyczące spółek nieruchomościowych – definicja i górny limit amortyzacji,
 • rozszerzenie definicji zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) i skutki zmian dla polskich podatników,
 • zmiany dotyczące składania informacji przez spółki jawne,
 • nowe zasady definiowania miejsca zarządu spółek na potrzeby ustalenia miejsca ich opodatkowania,
 • rozszerzenie katalogu zysków kapitałowych.

2. Zamknięcie roku 2021. Bieżące zagadnienia, w tym:


a) Spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego, w tym:

 • zaliczki na poczet zysku – czy należy pobrać podatek,
 • odliczanie strat z lat wcześniejszych,
 • zasady opodatkowania komplementariusza i komandytariusza,
 • wybrane zagadnienia związane ze zmianą statusu spółki komandytowej m.in. pożyczki od wspólników,

b) spółki nieruchomościowe – definicja i dodatkowe obowiązki,

c) Strategia podatkowa – kto powinien ją przygotować i w jakim terminie,

d) certyfikat rezydencji – praktyczne problemy (np.: pdf, kopia, opóźnienie w otrzymaniu),

e) koszty finansowania własnego – kto może je rozliczyć i jakiej wysokości,

f) artykuły spożywcze dla pracowników i kontrahentów – najnowsze interpretacje organów podatkowych,

g) leasing samochodu – jak liczyć limit 150.000 zł,

h) faktura w walucie obcej – płatność w PLN – co z różnicami kursowymi,

i) najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku dochodowego.


3. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień 1

09:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

08:30 – 09:00 Logowanie uczestników
09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1100 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 8 listopada

550 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 8 listopada

1300 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 8 listopada

650 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 8 listopada


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
22 listopada
Koniec:
23 listopada
Koszt:
1100PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online