Loading Szkolenia

« All Events

 • This szkolenie has passed.

VAT – obrót międzynarodowy w 2024 roku

11 marca | 10:00 - 12 marca | 16:00

- 1200 PLN
slide3
PROGRAM

1. Terytorialność podatku VAT. Miejsce opodatkowania dostaw towarów. Transakcje łańcuchowe

 • zasady ogólne ustalania miejsca opodatkowania
 • zasady rozliczania dostaw łańcuchowych (praktyka i orzecznictwo TSUE),
 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej (dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze),
 • wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania (znaczenie pojęcia „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”) – uproszczenia od 2020 w ustalanie „dostawy ruchomej”
 • dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca w kontekście transakcji zawieranych z kontrahentami z zagranicy (abroad reverse chargé)

2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe – obrót towarowy wewnątrzwspólnotowy:

 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

-definicja, obowiązki rejestracyjne ewidencyjne i sprawozdawcze

-warunki stosowania stawki 0% (dokumenty potwierdzające przemieszczenie) – stosowanie przepisów od 2020 roku w kontekście nowych regulacji unijnych (art. 45a rozporządzenia 282/11)

-obowiązek podatkowy, zasady rozliczania zaliczek – dokumentowanie i fakturowanie

-nietransakcyjne przemieszczenie towarów

-wprowadzanie towarów do magazynów konsygnacyjnych (zasady rozliczeń)

-korekty – ujmowanie we właściwym okresie rozliczeniowym, dokumentowanie rabatów

-zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej

 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

-definicja WNT, wpływ rejestracji VAT UE na rozliczenie WNT, obowiązki rejestracyjne

-ustalenie miejsca opodatkowania WNT (art. 25-26)

-obowiązek podatkowy a moment otrzymania faktury

-rozliczanie zaliczek (otrzymanie faktury dokumentującej zaliczkę od kontrahenta unijnego a obowiązek podatkowy)

-sposób dokumentowania

-podstawa opodatkowania: mixed supply – usługi bezpośrednio związane z WNT – rabaty a korekta WNT (ujęcie we właściwej deklaracji i informacji podsumowującej, – zastosowanie właściwego kursu (kurs przy korektach), zwroty reklamacyjne

-odwrotne obciążenie a rozliczenie podatku naliczonego (data otrzymania faktury a rozliczenie podatku naliczonego) – zmiany od 1.04.2023

-magazyn konsygnacyjny (call-off stock) a WNT – uproszczenia od 2020

-towary otrzymane nieodpłatnie z innego kraju UE a obowiązek rozliczenia WNT

-przypadki braku obowiązku rozliczania WNT pomimo przywozu towaru z innego państwa członkowskiego

-WNT paliw – zastosowanie przepisów tzw. pakietu paliwowego

 • System wymiany informacji VIES – informacje uzyskiwane z systemu a rozliczenie WDT i WNT

3. Transakcje z krajami spoza UE – obrót towarowy pozawspólnotowy:

 • Eksport towarów:

-pojęcie eksportu towarów – eksport bezpośredni a eksport pośredni

-podstawa opodatkowania oraz obowiązek podatkowy

-wymogi formalne dotyczące faktury

-warunki stosowania stawki 0% – dokumenty potwierdzające przemieszczenie towarów poza granice UE (ECS – system kontroli eksport) – praktyka, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyroki TSUE

-stawka 0% w eksporcie pośrednim a praktyka dokumentowania przemieszczenia

-rozliczanie zaliczek

-obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

 • Import towarów:

-pojęcie importu towarów

-status celny towarów, obszar celny wspólnotowy, przeznaczenie celne, procedury celne

-miejsce opodatkowania importu towarów (art. 26a)

-obowiązek podatkowy

-podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej a korekta podstawy dla VAT – aspekty praktyczne)

-szczególne regulacje dotyczące stosowania właściwego kursu waluty

-zasady potrącania podatku naliczonego

-procedura uproszczona (wpis do rejestru) a zasady rozliczania podatku naliczonego

-procedura 42.00 a optymalizacja rozliczeń z fiskusem

-przegląd wybranych zwolnień związanych z importem towarów

-agencja celna jako przedstawiciel fiskalny w kraju i zagranicą

-powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) a zasady korekty podatku,

-import części w ramach napraw gwarancyjnych.


4. Pakiet e-commerce:

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO)

-pojęcie i ustalenie miejsca opodatkowania

-zakres przedmiotowy (towary wyłączone – limity)

-obowiązek podatkowy oraz sposób dokumentowania

-wymogi formalne dotyczące faktur i kas fiskalnych

-obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

-definicja SOTI, zakres przedmiotowy i podmiotowy,

-miejsce opodatkowania

 • Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:

-zakres zastosowania

-procedura unijna,

-procedura nieunijna

 • Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:

-zakres stosowania (limit 150 euro)

-bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika)

 • Podmiot ułatwiający – obowiązki operatorów interfejsów elektronicznych

-definicja operatora interfejsu elektronicznego (platforma),

-fikcja dostaw / ustalenie dostawy ruchomej ,

-przesłanki ułatwiania transakcji i wyłączenia,

-moment powstania obowiązku podatkowego – rozliczenie,

-ewidencja ułatwianych dostaw – odpowiedzialność


5. Świadczenia nieopłatne a międzynarodowy obrót towarowy:

 • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju – kontrahentom z innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich,
 • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie.

6. Usługi w obrocie międzynarodowym („eksport usług”, import usług)

 • miejsce opodatkowania usług (przepisy krajowe art. 28a-28o i orzecznictwo TSUE)

-zasada ogólna

-usługi związane z nieruchomościami

-usługi transportowe

-usługi materialne związane z rzeczami ruchowymi

-usługi niematerialne (w tym wynajem środków transportu)

 • znaczenie pojęć „siedziba działalności gospodarczej”, „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”

-„Eksport usług” – usługi podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju

-obowiązek podatkowy

-zasady dokumentowania (wymogi formalne faktury, termin wystawienia faktury)

-obowiązki sprawozdawcze (m.in. związane z informacjami podsumowującymi)

 • Import usług

-definicja – prawidłowa identyfikacja importu usług

-obowiązek podatkowy i zasady dokumentowania

-dokumenty otrzymywane od kontrahenta zagranicznego a prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania oraz zastosowanie właściwego kursu

-zasady potrącania podatku naliczonego oraz zasady korekty rozliczeń

-nabycie usług związanych z WNT lub importem towarów a prawidłowe rozliczenie (kiedy wartość usługi obejmuje podstawę opodatkowania WNT i importu towarów)

 • Rozliczanie usług w systemie OSS

7. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika

 • rejestracja VAT UE
 • zgłoszenia celne
 • informacje podsumowujące
 • dodatkowe ewidencje i rejestry (przemieszenie nietransakcyjne, ewidencja limitów, etc.)
 • prezentacja w deklaracjach i JPK_VAT / JPK_V7 (oznaczenia dokumentów w ewidencji)

HARMONOGRAM
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
CENA - DODATKOWE OPCJE

1200 zł + 23% VATkoszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
11 marca | 10:00
Koniec:
12 marca | 16:00
Koszt:
1200 PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online