Loading Szkolenia

« All Events

Problemy fakturowania, rozliczania po zmianach w transakcjach polskich i zagranicznych w VAT – przygotowanie do JPK_VDEK

11 grudnia

- 400PLN
1

Cel spotkania
Szkolenie na te czasy – Jedyne takie, zgłębiające kompleksowo zagadnienia dokumentacji od podstaw do momentu ewidencjonowania i wykazania w nowym JPK_VDEK. To wiedza praktyczna nie tylko dla firm ale również dla biur rachunkowych, które w codziennej pracy borykają się codziennie ze stertą dokumentów sprzedaży i zakupu ze wszystkich branży jakie tylko możliwe. Od momentu nowej matrycy i JPK_VDEK Państwa ryzyko znacznie rośnie. Wasze codzienne czynności = praca audytora podatkowego.

Na co zwrócić uwagę, jak się zachować przy weryfikacji dokumentacji?

Problem pojawia się od momentu wystawienia w systemie faktury, zarówno w działach księgowo-finansowych jak również w kontrolingu.


Profil uczestnika

Szkolenie nie tylko dla księgowych!

Szkolenie dla korporacji, dla biur rachunkowych oraz dla średnich i małych przedsiębiorców

Tym razem to nasz wspólny problem!

Skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, fakturzystów, księgowych, specjalistów ds. kontrolingu, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.

PROGRAM

PROGRAM 

1. Zmiany VAT – Jak od 1 stycznia 2020 r. dokumentować prawo do stawki 0% do WDT?


 • Dokumentowanie stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych na podstawie polskiej ustawy
 • Dokumentowanie stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE 282/2011
 • Różnice i wnioski

Dodatkowo opracowania:

 • transakcje łańcuchowe
 • magazyny konsygnacyjne 

2. Matryca VAT i klasyfikacje transakcji zagranicznych. Porównanie transakcji zakupu i sprzedaży zagranicznej – podobieństwa i różnice w rozliczaniu VAT oraz analiza największych błędów podatnika jako przestroga przed karami


a) WDT, eksport towarów, świadczenie poza terytorium kraju

 • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
 • termin rozliczenia podatku naliczonego
 • termin rozliczenia podatku należnego
 • kurs waluty do rozliczeń VAT
 • zaliczki w transakcjach zakupowych
 • rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE

b) WNT, import towarów i usług, dostawy poza terytorium kraju

 • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
 • termin rozliczenia podatku naliczonego
 • termin rozliczenia podatku należnego
 • kurs waluty do rozliczeń VAT
 • zaliczki w transakcjach zakupowych
 • rozliczanie w VAT-7 I VAT-UE

3. Przygotowanie do prowadzenia nowej ewidencji. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje dla podatnika VAT


a) Analiza podatku naliczonego – kiedy faktura daje prawo do odliczenia VAT (wybrane zagadnienia)

 • Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku 2020 – analiza przypadków z art.88
 • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – kontrowersje 2020
 • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
 • Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
 • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
 • Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą i nie można go zidentyfikować jako istniejący, gdy otrzymano towar
 • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
 • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
 • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – skutki u nabywcy

b) Błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT – Możliwości karania z KKS

 • Jak poprawić na fakturze błędnie podany termin płatności – wielkie ryzyko nowych czasów
 • Czy otrzymywane pomyłkowo faktury wykazujemy w ewidencji oraz JPK_VAT
 • Odliczenie VAT z faktury, jeśli sprzedawca popełnił błąd w danych nabywcy
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego, który został wykazany w błędnej wysokości
 • Odliczenie VAT wykazanego na fakturze według zawyżonej stawki VAT kontrowersje 2020
 • Nieterminowe wystawienie faktury – kontrowersje 2020
 • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

4. Nowa matryca VAT i JPK_VDEK w obliczu korekt. Jak korygować błędy na fakturze niewpływające na rozliczenie VAT? Uwaga! – możliwość karania z KKS


 • Błędy w nazwach kontrahentów
 • Nieprawidłowe dane podmiotów a prawo do odliczenia
 • Małżonkowie bądź współwłaściciele a ujęcie danych na fakturze
 • Określanie danych wystawcy faktury w przypadku jednostki macierzystej i oddziału
 • Faktury po centralizacji w samorządach
 • Dane na fakturze po przekształceniu spółek
 • Faktura na zmarłego – rozliczenie przez spadkobiercę
 • Błędne wskazywanie adresu kontrahenta
 • Problemy z NIP na fakturze
 • Błąd w dacie dokonania dostawy bądź świadczenia usługi
 • Błędne tłumaczenie nazwy usługi/towaru na fakturze
 • Błąd w opisie słownym kwoty do zapłaty
 • Sposób na korygowanie nieprawidłowych danych podmiotu na fakturze

5. Korekta sprzedaży czy anulacja faktury – zasady i problemy rozliczania VAT 2020


 • Anulować czy korygować – błędy podatnika VAT
 • Skonto, Opusty i obniżki cen
 • Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 • Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
 • Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
 • Termin rozliczenia faktury korygującej
 • Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT

6. Brak zapłaty za faktury, sprzedaż wierzytelności, faktoring – skutki dla rozliczeń VAT. Dodatkowe szczegółowe opracowanie


7. Zasady rozliczania skonta w transakcjach krajowych i zagranicznych


 • Sposób dokumentowania i udzielenie skonta
 • W jaki sposób rozliczyć skonto w transakcjach krajowych
 • W jaki sposób rozliczyć skonto w transakcjach zagranicznych
 • Błędy w rozliczaniu skonta i ich skutki w VAT

8. Zasady ustalania prawidłowego kursu waluty dla rozliczeń VAT


 • Dwie zasady stosowania kursu waluty do rozliczeń transakcji – wybór należy do podatnika
 • Według jakiego kursu waluty przeliczać faktury wystawione w walucie obcej potwierdzające sprzedaż usług poza granicami kraju
 • Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty
 • Czy trzeba przeliczać kwotę otrzymanej zapłaty, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej
 • W jaki sposób określać kursy walut przy krajowych fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych
 • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać fakturę korygującą „in plus”
 • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać zbiorczą fakturę korygującą
 • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać zmniejszenie podstawy opodatkowania przy WNT
 • Jak ustalać kursy walut, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent
 • Jak ustalać kursy walut w przypadku WNT, na poczet którego nabywca przekazał zaliczkę
 • Czy kupujący może samodzielnie ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca określił ją tylko w walucie obcej

9. Problemy dokumentacji VAT po zmianach przepisów w 2020 r. w tym m.in.: Dodatkowe opracowania problemów VAT


 • Kursy walut w korektach transakcji krajowych i zagranicznych
 • Czy można dzielić zamówienie, aby nie zastosować split payment
 • Czy każda płatność powinna być dokonywana na rachunek z białej listy w przypadku stałej współpracy
 • Jak często należy sprawdzać rachunek kontrahenta na białej liście
 • Czy nabywca zostanie obciążony sankcją za odliczenie VAT z faktury za taksówkę
 • Czy nazwa towaru lub usługi na paragonie i fakturze musi być identyczna
 • Jak opłacić fakturę w przypadku pominięcia jej w zbiorczym przelewie dokonywanym z zastosowaniem MPP
 • Jak opłacić fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że transakcja nie podlega MPP
 • Jak rozliczyć dostawę towarów na rzecz kontrahenta unijnego przed datą jego rejestracji na potrzeby transakcji wspólnotowych
 • Czy wysyłka towaru do nieustalonego nabywcy to nadal eksport
 • Czy opłaty za przestój pobierane przez firmy transportowe podlegają VAT
 • Czy otrzymywane pomyłkowo faktury wykazujemy w ewidencji oraz JPK_VAT
 • Jaka data jest istotna dla objęcia faktur zbiorczym przelewem w ramach MPP

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE

09:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO

09:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI

.  

CENA - DODATKOWE OPCJE

400 zł + 23% VAT – koszt transmisji online dla jednej osoby

600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu stacjonarnym

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
11 grudnia
Koszt:
400PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51
Warszawa,
+ Google Map