Loading Szkolenia

« All Events

 • This szkolenie has passed.

VAT, CIT, PIT 2022 – zmiany od 1 lipca oraz problemy bieżące

26 maja - 27 maja

- 1200PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT

1. Slim VAT 3 – kolejne zmiany VAT w 2022 r., w tym:


 • zmiana limitu małego podatnika i konsekwencje z tego wynikające,
 • zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli usługa lub dostawa towarów zostanie dokonana w tym samym miesiącu,
 • rozszerzenie możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT (MPP) oraz zmiana zasad odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT,
 • zmiany w zakresie proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego – proporcja 98 % i podwyższenie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
 • brak faktury od kontrahenta w przypadku WNT – zmiana zasad rozliczania,
 • określenie w przepisach zasad przeliczania kursów walut w przypadku faktur korygujących,
 • WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %
 • zmiany w zakresie sankcji VAT,
 • pozostałe zmiany (m.in. w imporcie towarów, zwolnieniach, korekty w systemie e-commerce itp.).

2. Tarcza antyinflacyjna 2.0 i 1.0., w tym:


 • zakres czynności objętych preferencyjnymi stawkami VAT od 1 stycznia i 1 lutego 2022 r.,
 • stosowanie preferencyjnych stawek VAT w okresie przejściowym,
 • refakturowanie tzw. mediów (np.: energia) – kiedy mają zastosowanie preferencyjne stawki VAT wynikające z tarczy antykryzysowej,
 • korekty i zaliczki a zmiana stawek VAT – na co zwrócić uwagę.

3. Sytuacja na Ukrainie a praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT, w tym:


 • zaliczki na eksport towarów i brak możliwości wywozu w terminie 6 miesięcy a stawka 0 % w eksporcie towarów,
 • dostawy eksportowe i wstrzymane wywozy – zasady postępowania w VAT,
 • pomoc dla uchodźców a rozliczenie VAT (m.in. nieodpłatne świadczenie usług, darowizny, itp.),
 • preferencyjna stawka 0 % dla niektórych darowizn.

4. Zmiany w VAT od 1 lipca 2022 r., w tym:


 • grupa VAT – warunki jej utworzenia i zasady rozliczenia VAT,
 • obowiązek zapewnienia połączenia kas online z terminalami płatniczymi – kogo dotyczy,
 • nowe podmioty zobowiązane do stosowania kas rejestrujących.

5. Wybrane zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r., w tym:


 • dobrowolne opodatkowanie usług finansowych a problem z momentem powstania obowiązku podatkowego,
 • Krajowy System e-Faktur,
 • Zmiany w zakresie faktur i faktur korygujących.

6. Nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług w VAT, w tym:


 • zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w VAT,
 • analiza wybranych praktycznych przypadków (m.in. nieodpłatne używanie przez pracowników i zleceniobiorców samochodów służbowych do celów prywatnych, prezenty dla kontrahentów, nieodpłatne przekazanie drogi lub infrastruktury wodociągowej, świadczenia na rzecz pracowników),
 • sprzedaż za 1 zł a świadczenia nieodpłatne,
 • świadczenia wzajemne a świadczenia nieodpłatne – analiza wybranych przypadków (np.: sponsoring),
 • nieodpłatne świadczenia otrzymane od podmiotów zagranicznych – skutki w VAT,
 • podstawa opodatkowania w przypadku świadczeń nieodpłatnych – praktyczne kontrowersje.

7. Wybrane zagadnienia praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych, w tym:


 • podstawa opodatkowania VAT w przypadku sprzedaży dla pracowników po obniżonej cenie,
 • opłaty „karne” ponoszone przez osobę korzystającą z usług a podstawa opodatkowania VAT w wyroku TSUE,
 • nieprawidłowa forma zapłaty (np.: z pominięciem MPP lub na konto spoza białej listy) – konsekwencje w VAT,
 • refaktura tzw. mediów – moment powstania obowiązku podatkowego,
 • dostawa towarów i świadczenie usług rozliczane w okresach rozliczeniowych – kiedy powstaje obowiązek podatkowy i na co należy zwrócić uwagę,
 • refakturowanie a element kalkulacyjny ceny za usługę – jak to rozróżnić, konsekwencje w VAT,
 • uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach stacjonarnych i on-line – kiedy wystąpi import usług,
 • wybrane istotne orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych.

8. Pytania i odpowiedzi.


2 dzień – Podatek dochodowy


1. Istotne zmiany w Nowym Ładzie od 1 lipca 2022 r., w tym:


 • nowa skala podatkowa (obniżka stawki 17 % na 12 %),
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • zasady liczenia podatku dochodowego od 1 lipca 2022 r. oraz obliczanie PIT za cały rok 2022,
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej – kto, w jakiej wysokości i na jakich zasadach będzie mógł dokonać odliczenia,
 • likwidacja ulgi na zabytki i tzw. ulgi abolicyjnej,
 • nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku przy zaliczkach miesięcznych,
 • nowe obowiązki płatników (w tym zakładów pracy),
 • możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem i zmiany w zakresie preferencji prorodzinnych,
 • zmiany w zakresie spółki komandytowo-akcyjnej,
 • zmiany w zakresie niektórych innych ulg i zwolnień (np.: ulgi dla seniorów),
 • wydłużenie terminów raportowania JPK,
 • inne planowane zmiany.

2. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy a skutki w podatku dochodowym, w tym:


 • pomoc dla uchodźców a podatek dochodowy (m.in. kiedy istnieje możliwość zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów, dofinansowania otrzymane ze środków publicznych a przychód),
 • estoński CIT a pomoc dla Ukrainy – czy i kiedy wystąpi podatek dochodowy,
 • zapewnienie uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia, inne wybrane formy wsparcia – skutki w podatku dochodowym,
 • możliwość odliczenia darowizn od postawy opodatkowania,
 • czy te same wydatki mogą być podstawą do zaliczenia w KUP i odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania,
 • analiza wybranych przypadków – skutki w podatku dochodowym.

3. Amortyzacja – zmiany i bieżące problemy, w tym:


 • zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych w PIT i CIT a budynki o mieszanym charakterze i inwestycje w obcym środku trwałym,
 • ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych,
 • kto w 2022 r. może na „starych” zasadach amortyzować lokale mieszkalne, a kogo dotyczą nowe regulacje,
 • wybrane praktyczne problemy dotyczące środków trwałych – obniżenie stawki amortyzacji, modernizacja a remont, wybrane wydatki a wartość początkowa środka trwałego.

4. Estoński CIT w 2022 r,  w tym:


 • pierwsze praktyczne problemy związane z rozliczaniem estońskiego CIT,
 • obowiązki przy przejściu z zasad ogólnych na tzw. CIT estoński oraz wyliczenie dochodu związanego z przejściem na nowe zasady,
 • dochód z ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – na co zwrócić uwagę przy bieżącym rozliczeniu podatku dochodowego,
 • zaliczki na poczet dywidendy a estoński CIT,
 • zasady opodatkowania estońskim CIT, stawka estońskiego CIT, opodatkowanie dywidendy.

5. Minimalny podatek dochodowy, w tym:


 • podmioty zobowiązane do płacenia minimalnego podatku dochodowego,
 • jak wyliczyć minimalny podatek dochodowy,
 • możliwość obniżenia podatku dochodowego w kolejnych latach o minimalny podatek dochodowy,
 • praktyczne problemy związane z minimalnym podatkiem dochodowym

6. Podatek u źródła – zmiany i bieżące problemy:


 • zasady ustalania czy dana czynność podlega pod tzw. podatek u źródła, ustalanie wysokości stawki podatku, obowiązki płatników – wybrane zagadnienia,
 • próg 2 000 000 zł i konsekwencje jego przekroczenia, zmiana zasad stosowania i liczenia limitu,
 • opinia o stosowaniu preferencji,
 • zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji i obowiązku dochowania należytej staranności,
 • aktualne praktyczne problemy dotyczące podatku u źródła (np.: ubezpieczenie, korzystanie z zagranicznych serwerów, opłaty licencyjne za oprogramowanie).

7. Wybrane inne istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego, w szczególności:


 • zbycie składników majątku wykorzystywanych wcześniej na podstawie leasingu – co się zmienia i kogo to dotyczy, przepisy przejściowe,
 • koszty finansowania dłużnego – zmiana zasad liczenia limitu,
 • zmiany dotyczące cen transferowych i transakcji z podmiotami powiązanymi (m.in. w zakresie refakturowania, zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji, definicji podmiotów powiązanych),
 • ceny transferowe a transakcje powyżej 500.000 zł – o co chodzi, kto ma obowiązek pobierania oświadczeń od kontrahentów i sporządzenia dokumentacji już za 2021 r.

8. Ulgi podatkowe dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – praktyczne omówienie zasad i zakresu stosowania, w tym:


 • nowa ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu (komu przysługuje, zasady korzystania, wysokość odliczenia),
 • ulga na ekspansję produktową (kto, co i na jakich zasadach może odliczyć, kalkulowanie wysokości odliczenia),
 • ulga na robotyzację (pojęcie robotyzacji, koszty kwalifikowane, wysokość i zasady odliczenia),
 • ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową (pojęcia, wydatki objęte preferencjami, wysokość odliczeń),
 • odliczenia związane z posiadaniem zabytkowych nieruchomości (kto, kiedy i ile może odliczyć),
 • ulga na nabycie terminala płatniczego,
 • ulga na nabycie spółki krajowej i zagranicznej (komu przysługuje, warunki korzystania).

9. Aktualne wybrane zagadnienia, w tym najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych


10. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień 1

10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1200 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 12 maja 2022

600 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 12 maja 2022

1400 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 12 maja 2022

700 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 12 maja 2022


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
26 maja
Koniec:
27 maja
Koszt:
1200PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online