Loading Szkolenia

« All Events

  • This szkolenie has passed.

Środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne w 2024 roku w ujęciu bilansowym i podatkowym

26 marca

- 600PLN
1

Cel szkolenia:

Prezentacja i analiza problematyki środków trwałych, wartości niematerialnych oraz  nieruchomości inwestycyjnych zarówno w kontekście prawa bilansowego jak i podatkowego. Odrębność analizowanych kategorii ujawnia się zarówno w prawie bilansowym (UoR, KSR, MSR), jak również prawie podatkowym. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie analiza porównawcza zarówno pierwotnej wyceny, zmian w trakcie roku obrotowego, jak również wyceny dokonywanej w zamknięciu rocznym oraz zeznaniu podatkowym. Zostaną uwzględnione analizy w zakresie postanowienia KSR oraz różnice z MSR/MSSF. Przedstawiona zostanie również problematyka tworzenia podatków odroczonych wynikająca z różnic w ujęciu bilansowym i podatkowym.


Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio oraz pośrednio za ujęcie i rozliczanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości inwestycyjnych, jak również dla osób chcących nabyć lub zaktualizować wiedzę w zakresie sposobu prezentacji i wyceny tych zasobów. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

 

PROGRAM


 

1. Istota pojęcia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

1.1. „Podatkowe” i „bilansowe” rozróżnienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1.2. Nieruchomości (środek trwały czy nieruchomość inwestycyjna)
1.3. Prace badawcze a prace rozwojowe
1.4. Niskocenne składniki środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.5. Pojęcie środków trwałych wg MSR (MSR 16) i KSR (KSR 11) – analiza porównawcza dla polskich warunków
1.6. Możliwość reklasyfikacji środka trwałego i nieruchomości inwestycyjnych


2. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2.1. Cena nabycia a cena zakupu – niezbędność kosztów zakupu
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej w tym koszty finansowania
2.3. Znaczenie podatków (pośrednie i bezpośrednie) w wycenie
2.4. Prawa majątkowe a wycena środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych


3. Procedura obrachunkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3.1. Metody naliczania i ustalania amortyzacji

3.1.1.Uwzględnianie wartości końcowej (rezydualnej)

3.1.2.Terminarz i rozkład czasowy amortyzacji

3.1.3.Uproszczenia w amortyzacji

3.1.4.Podwyższanie, obniżanie i stawki indywidualne w amortyzacji

3.1.5.Zarządzanie stawkami amortyzacyjnymi w podatkach i rachunkowości

3.2. Amortyzacja samochodów osobowych
3.3. Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych wg ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych


4. Aktualizacja wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej oraz test na utratę wartości

4.1. Modernizacja i remont – analiza porównawcza w prawie bilansowym i podatkowym
4.2. Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego)
4.3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży
4.4. Test na utratę wartości
4.5. Wycena nieruchomości inwestycyjnej według kosztu historycznego i w wartości godziwej i jej skutki


5. Podatek odroczony a wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

5.1. Różnice trwałe a różnice przejściowe
5.2. Rezerwy i aktywa z odroczonego podatku dochodowego
5.3. Uwarunkowania tworzenia aktywów z odroczonego podatku w polskich realiach


HARMONOGRAM

 HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:30 – 09:00 Logowanie uczestników
09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
CENA - DODATKOWE OPCJE

600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
26 marca
Koszt:
600PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online