Loading Szkolenia

« All Events

Zmiany VAT, CIT 2021

26 sierpnia - 27 sierpnia

- 1100PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT


1. JPK_VDEK – zmiany od 1 lipca 2021 r., w tym:


 • zasady ujmowania w JPK paragonów z NIP uznawanych za faktury uproszczone,
 • zasady zbiorczego wykazywania w JPK biletów PKP, dowodów za przejazd autostradą, itp.
 • zmiany w zakresie kodów GTU (w szczególności GTU_01, GTU_03, GTU_07, GTU_10. GTU_12),
 • zmiana zasad stosowania kodu TP,
 • możliwość stosowania kodu MPP w przypadku dobrowolnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • zasady ujmowania korekt „na minus” – kiedy należy stosować oznaczenie WEW,
 • pozostałe zmiany.

2. Sprzedaż towarów do innych krajów UE – e-commerce – zmiany od 1 lipca 2021 r., w tym:


 • pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość i sprzedaży na odległość towarów zaimportowanych z państw trzecich,
 • rozszerzenie zakresu systemu MOSS na niektóre usługi świadczone dla konsumentów unijnych, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość i niektóre dostawy towarów dokonywane przez interfejsy elektroniczne,
 • likwidacja zwolnienia z VAT dla przesyłek importowanych do 22 euro,
 • nowa procedura importu IOSS oraz nowej uproszczonej procedury deklarowania importu towarów,
 • procedura unijna – jakie zasady od 1 lipca 2021 r. obowiązują w przypadku sprzedaży towarów na terenie UE, zasady opodatkowania, fakturowania, obowiązki podatników, praktyczne przykłady
 • świadczenie usług dla konsumentów na terenie UE – co się zmieni od 1 lipca 2021 r., zasady opodatkowania, obowiązki, praktyczne przykłady
 • procedura nieunijna – kogo dotyczy, zasady jej stosowania i opodatkowania,
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) – na czym polega, dwa nowe warianty opodatkowania, zasady i zakres stosowania nowych zasad, praktyczne przykłady,
 • obowiązki podmiotów prowadzących interfejsy elektroniczne sprzedaży importowanych towarów,
 • omówienie nowych zasad na praktycznych przykładach – sprzedaż towarów do innych krajów UE, świadczenie usług dla konsumentów z innych krajów UE, sprzedaż na odległość towarów zaimportowanych.

3. Krajowy System e-Faktur od 1 października 2021 r., w tym:


 • pojęcie faktury ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania, numer KSeF,
 • nowe zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
 • preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
 • faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
 • data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej (m.in. zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu).

4. Praktyczne problemy dotyczące zmian od 1 stycznia 2021 r., w tym:


 • faktury korygujące na minus – zasady ujmowania od 1 stycznia 2021 r. po stronie sprzedawcy i nabywcy,
 • data spełnienia warunków i data udokumentowania uzgodnienia obniżenia podstawy opodatkowania a termin ujęcia faktury korygującej,
 • faktury korygujące na przełomie 2020/2021
 • najczęstsze błędy i problemy podatników w zakresie faktur korygujących na minus od 1 stycznia 2021 r.,
 • spójne kursy walut na gruncie podatku VAT i podatku dochodowego – czy faktycznie tak jest,
 • wybrane pozostałe zmiany od 1 stycznia 2021 r.

5. SLIM VAT 2 – zmiany projektowane od 1 stycznia 2022 r. – główne założenia, w tym:


 • transakcje łańcuchowe – modyfikacja przepisów w przypadku WDT i eksportu towarów,
 • faktury korygujące na minus w WNT i imporcie usług – nowe regulacje,
 • import z art. 33a ustawy VAT – możliwość korekty deklaracji do 4 miesięcy,
 • uproszczenie zasad rezygnacji ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT (dostawa nieruchomości po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia),
 • zmiana terminu odliczania VAT naliczonego w WNT i imporcie usług,
 • zmiana terminu składania VAT-26,
 • likwidacja duplikatów faktur,
 • zmiana warunków korzystania z ulgi na złe długi,
 • zmiany w zakresie wystawiania faktur (m.in. likwidacja niektórych elementów, wydłużenie terminu.

6. Najnowsze orzecznictwo podatkowe i interpretacje organów podatkowych – bieżące problemy, w tym:


 • odliczanie VAT od importu usług i WNT po wyroku TSUE,
 • błędne fakturowanie a obowiązek zapłaty VAT – istotny wyrok TSUE,
 • ulga na złe długi – jakie warunki należy spełnić po wyroku TSUE,
 • karty paliwowe – co z odliczaniem VAT po objaśnieniach Ministerstwa Finansów,
 • kasy rejestrujące on-line od 1 lipca 2021 r.
 • subwencja z PFR i inne formy wsparcia a VAT,
 • pozostałe wybrane najnowsze orzecznictwo i interpretacje.

7. Pytania i odpowiedzi.


2 dzień – CIT


1. Zmiany w podatku dochodowym wpływające na bieżące rozliczenia podatkowe, w tym:


 • zmiany w zakresie amortyzacji – nowe zakazy obniżania stawki amortyzacyjnej oraz nowe regulacje dotyczące amortyzacji towarów używanych,
 • fundusz na cele inwestycyjne – dla kogo korzystne jest utworzenie funduszu inwestycyjnego, kto i na jakich zasadach może go utworzyć, zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów na fundusz, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z funduszu na cele inwestycyjne,
 • możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów nieodpłatnych świadczeń na rzecz niektórych jednostek (np.: tzw. szpitali jednoimiennych) – które darowizny można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów,
 • spółki nieruchomościowe – pojęcie spółki nieruchomościowej oraz nowe obowiązki spółek nieruchomościowych i ich wspólników, czy i kiedy spółki jawne i cywilne oraz spółki nieposiadające nieruchomości będą spółkami nieruchomościowymi,
 • zwolnienie od podatku od przychodów od budynków komercyjnych – wydłużenie okresu,
 • kto w 2021 r. może stosować 9 % stawki CIT – zmiana warunków,
 • przedłużenie i modyfikacja okresu obowiązywania niektórych przepisów związanych z COVID (np.: darowizny na cele COVID, szczególne rozwiązania dotyczące ulgi na złe długi , IP BOX, ulga B+R),
 • rozszerzenie zakresu stosowania tzw. ulgi dla młodych,
 • ulga na złe długi – nowe zasady,
 • podatek u źródła w 2021 r. – certyfikat rezydencji, należności przekraczające 2 mln zł,
 • zmiany w VAT dotyczące faktur korygujących a skutki w podatku dochodowym.

2. Spółka komandytowa i spółki jawne jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym:


 • spółki jawne – na co uważać i kiedy mogą się one stać podatnikami CIT, terminy zawiadomień i gdzie należy je złożyć,
 • spółki komandytowe – obowiązki spółek, dwa terminy 1 stycznia 2021 r. i 1 maja 2021 r. – na co należy zwrócić uwagę,
 • omówienie zasad opodatkowania spółki komandytowej oraz kwot wypłacanych komplementariuszom i komandytariuszom,
 • warunki stosowania zwolnienia do 60 tys. zł w przypadku wypłat dla komandytariuszy,
 • zasady odliczania straty spółki komandytowej z lat wcześniejszych,
 • dochody z lat wcześniejszych – przepisy przejściowe,
 • dochody spółek komandytowych z lat wcześniejszych – problemy z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. korzyści podatkowej, czy i w jakim zakresie można spodziewać się kontroli.

3. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), w tym:


 • kto będzie mógł korzystać z nowej formy – warunki wyboru estońskiego CIT,
 • podstawa opodatkowania estońskim CIT (m.in. dochód podzielony, ukryte zyski, dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych),
 • dochody z działalności rolniczej a estoński CIT,
 • zasady odliczania strat w przypadku tzw. estońskiego CIT,
 • wybór estońskiego CIT a podatkowe skutki związane z rozliczeniem roku poprzedzającego rok wyboru nowych zasad (m.in. obowiązek doliczenia dodatkowych przychodów i kosztów z lat wcześniejszych oraz uwzględnienia tzw. dochodu z przekształcenia)
 • inne obowiązki związane z wyborem nowej formy,
 • omówienie zasad stosowania estońskiego CIT, m.in. ustalanie podstawy opodatkowania, stawka podatku, terminy płatności,
 • czy i kiedy warto wybrać estoński CIT a dla kogo nowa forma może być niekorzystna,
 • estoński CIT a wypłata dywidendy dla udziałowców – zasady pomniejszania podatku.

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi – zmiany od 1 stycznia 2021 r., w tym:


 • rozszerzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych i jej zakresu,
 • domniemanie rzeczywistego właściciela w tzw. raju podatkowym – praktyczne problemy z nowymi przepisami,
 • korekta cen transferowych – brak obowiązku posiadania oświadczenia kontrahenta w okresie COVID-u,
 • zmiana zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do cen transferowych w okresie Covid-u.

5. Pozostałe istotne zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2021 r., w tym:


 • informacja o realizowanej strategii podatkowej – kto musi są sporządzić i w jakim terminie oraz co będzie musiała zawierać,
 • ulga abolicyjna – praktyczne skutki jej ograniczenia z uwzględnieniem ratyfikacji konwencji MLI,
 • odliczanie strat z lat wcześniejszych – istotne ograniczenie wynikające w nowych przepisów, kiedy zmiana składu wspólników, aport, itp. może pozbawić prawa do odliczenia straty,
 • zmiana właściwości urzędów skarbowych a zeznania roczne,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozszerzenie możliwości stosowania.

6. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2020, w tym:


 • koszty finansowania własnego – kto i na jakich zasadach może zaliczyć je w koszty uzyskania przychodów,
 • środki pomocowe i inne zdarzenia związane z COVID a przychody i koszty podatkowe,
 • ulga na złe długi – na co należy zwrócić uwagę rozliczając rok 2020,
 • aktualne wyroki sądów i interpretacje organów podatkowych.
 • biała lista podatników – nowe terminy i zasady, nowe wyjątki a koszty uzyskania przychodów,
 • kary umowne i odszkodowania zapłacone w związku z Covid,
 • certyfikat rezydencji – nowy okres ważności certyfikatu rezydencji w okresie epidemii, kiedy można posłużyć się kopią w świetle nowych przepisów,
 • niewłaściwa forma płatności a koszty uzyskania przychodów – co zrobić w przypadku zapłaty w niewłaściwy sposób i jak to ująć podatkowo przy znacznym odstępie czasowym – praktyczne problemy pozostałe zmiany.

7. Samochody w podatku dochodowym w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów, w tym:


 • umowy leasingowe – praktyczne problemy z liczeniem limitu kosztów uzyskania przychodów,
 • zbycie samochodu osobowego a zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
 • ubezpieczenia AC, GAP, NNW, OC – do których ubezpieczeń jakie stosujemy ograniczenia,
 • rozliczanie opłat leasingowych – zasady ustalania proporcji i ograniczenie rat leasingowych w kosztach – co z częścią odsetkową,
 • jak ustalić ograniczenie w kosztach opłat z tytułu najmu samochodu oraz wartość samochodu,
 • odszkodowanie za szkodę komunikacyjną – jaka kwota jest przychodem, a jaka kosztem.

8. Faktury w walucie obcej – praktyczne problemy, w tym:


 • płatność w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych polskich i odwrotnie,
 • zaliczenie przez podatników CIT różnic kursowych do właściwego źródła przychodów,
 • kurs waluty stosowany do przeliczenia faktury korygującej, w tym zbiorczej faktury korygującej,
 • kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej,
 • zaliczki a różnice kursowe,
 • spłata pożyczki w walucie obcej,
 • inne praktyczne problemy związane z fakturami w walucie obcej w podatku dochodowym.

9. Najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT i PIT.


10. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień 1

09:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

08:30 – 09:00 Logowanie uczestników
09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1100 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 12 sierpnia

550 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 12 sierpnia

1300 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 12 sierpnia

650 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 12 sierpnia


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
26 sierpnia
Koniec:
27 sierpnia
Koszt:
1100PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online