Loading Szkolenia

« All Events

 • This szkolenie has passed.

VAT, CIT 2024

17 czerwca - 18 czerwca

- 1400PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT

1. VAT – zmiany w 2024 r., w tym:


 • Przesunięcie terminu wejścia w życie KSeF,
 • Zmiany w VAT w tzw. branży beauty i inne zmiany w stawkach VAT,
 • Zmiana terminu wdrożenia e-doręczeń,
 • Opłaty za opakowania plastikowe od 1 stycznia 2024 r. a VAT,
 • Obowiązki dostawców usług płatniczych od 1 stycznia 2024 r. a praktyczne skutki dla pozostałych podatników,
 • Nowe zasady fakturowania zaliczek od 1 września 2023 r.

2. Korekta VAT naliczonego, w tym:


 • Różne przypadki dokonywania korekty VAT naliczonego, m.in. korekta roczna, korekta wynikająca z faktur korygujących, korekta wynikająca ze zmiany przeznaczenia, korekta błędów, ulga na złe długi – różnice w ich ujęciu,
 • Roczna korekta podatku VAT odliczonego proporcjonalnie – nowe zasady,
 • Sprzedaż nieruchomości – kiedy pojawi się korekta VAT naliczonego i jak należy jej dokonać,
 • Sprzedaż samochodu osobowego lub zmiana sposobu jego wykorzystania – korekta VAT i zasady jej dokonywania,
 • Niedobory zawinione, inwestycje zaniechane i inne zdarzenia – czy, kiedy i jak należy dokonać korekty VAT naliczonego
 • Błędy we wcześniejszych rozliczeniach – o czym należy pamiętać dokonując korekty VAT naliczonego (m.in. ograniczenie czasowe prawa do korekty, możliwość zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę),
 • Faktury korygujące – zasady zmniejszenia VAT naliczonego w zależności od przyczyny korekty (błędy, rabaty, nieprawidłowa stawka VAT i inne).
 • Korekta VAT wynikająca z ulgi na złe długi – zasady postępowania.

3. Kasy rejestrujące – wybrane zagadnienia:


 • Sposób liczenia limitu 20.000 zł uprawniającego do zwolnienia z kasy rejestrującej,
 • Kiedy stosowanie kas rejestrujących jest obowiązkowe już od pierwszej czynności,
 • Sprzedaż dla pracowników – kiedy można skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrujące a kiedy jest ona obowiązkowa,
 • Otrzymanie zapłaty przelewem – czy zawsze zwalnia z kasy fiskalnej, wyjątki i warunki korzystania ze zwolnienia,
 • Warunki korzystania ze zwolnienia z kasy rejestrującej w przypadku niektórych czynności np.: sprzedaż środków trwałych, najem
 • Błędy na kasach rejestrujących – zasady ich korekty,
 • Faktury do paragonów bez NIP.

4. KSeF – obowiązkowy i dobrowolny, w tym:


 • Przesunięcie terminu wejścia w życie KSeF – od kiedy będzie obowiązkowy oraz co się zmieni w dotychczasowych przepisach,
 • Różnica w stosowaniu KSeF dobrowolnego i obowiązkowego – na co zwrócić uwagę wdrażając wcześniej wystawianie faktur w KSeF,
 • Dobrowolny KSeF a otrzymywanie faktur od kontrahentów, którzy wcześniej wdrożyli jego stosowanie,
 • KSeF obowiązkowy – najważniejsze zasady jego stosowania:

a) Kto i w jakim zakresie będzie musiał korzystać z KSeF,

b) Zasady wystawiania i przesyłania faktur dla różnych grup odbiorców po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF,

c) Uprawnienia w KSeF – na co w praktyce zwrócić uwagę, zasady nadawania i odbierania uprawnień,

d) Czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,

e) Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – praktyczne problemy


5. Korekty sprzedaży w VAT, w tym:


 • Korekta sprzedaży paragonowej – zaniżenie i zawyżenie stawki VAT,
 • Brak NIP na paragonie – czy można skorygować błąd,
 • Puste faktury i ich korekta przed i po wprowadzeniu KSeF,
 • Faktury korygujące na plus i minus – zasady ujęcia u sprzedawcy i nabywcy przed i po wprowadzeniu KSeF,
 • Najczęstsze błędy na fakturach – zasady ich korekty i skutki podatkowe.
 • Likwidacja not korygujących.

6. Transakcje krajowe – wybrane zagadnienia praktyczne, w tym:


 • Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – zasady stosowania i konsekwencje pominięcia,
 • Kary umowne i odszkodowania – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT,
 • Prezenty dla pracowników i kontrahentów,
 • Najem prywatny i działalność gospodarcza a limit zwolnienia z VAT,
 • Fakturowanie i refakturowanie z opóźnieniem – obowiązek podatkowy w VAT,
 • Nieruchomości – najczęstsze błędy w zakresie rozliczania VAT,
 • Brak kontrahenta na białej liście a prawo do odliczenia VAT naliczonego,
 • Odliczanie VAT naliczonego – najczęstsze błędy,
 • VAT a raportowanie schematów podatkowych (MDR).

7. Transakcje zagraniczne w VAT – wybrane zagadnienia praktyczne, w tym:


 • Opóźnione otrzymanie faktur od kontrahenta zagraniczne – import usług, WNT, rabaty,
 • Eksport towarów – czy można zastosować stawkę 0 % nie posiadając dokumentów celnych,
 • Transakcje łańcuchowe – omówienie przykładowych praktycznych sytuacji,
 • Faktura do zagranicznego kontrahenta z polskim VAT – zasady postępowania,
 • Transakcje zagraniczne – najczęstsze błędy podatników.

8. Najnowsze orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych.


9. Pytania i odpowiedzi


2 dzień – Podatek dochodowy

Część 1


1. Podatek dochodowy – zmiany od 1 stycznia 2024 r., w tym:


 • Minimalny podatek dochodowy – kogo dotyczy, wyjątki i nowe zasad ustalenia jego wysokości,
 • Nowe preferencyjne zasady amortyzacji niektórych nieruchomości,
 • Dotacje i dofinansowania – możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku dochodowego,
 • Limity płatności gotówkowych od 1 stycznia 2024 r.,
 • JPK księgi rachunkowe – kto, od kiedy i w jakich terminach będzie miał obowiązek wysyłania,
 • Kwota wolna od podatku – czy będzie zmiana od 1 stycznia 2024,
 • Limity wybranych zwolnień podatkowych w 2024 r.,
 • Wprowadzenie od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego KSeF a podatek dochodowy,
 • Inne istotne zmiany.

2. Minimalny podatek dochodowy w 2024 r., w tym:


 • Kto od 1 stycznia 2024 r. będzie musiał płacić minimalny podatek dochodowy,
 • Zasady liczenia rentowności dla potrzeb minimalnego podatku dochodowego,
 • Wyłączenia z minimalnego podatku dochodowego w 2024 r.,
 • Dwie metody odliczania podstawy opodatkowania w minimalnym podatku dochodowym w 2024 r.,
 • Inne praktyczne zagadnienia dotyczące minimalnego podatku dochodowego.

Część 2

3. Dodatkowe obowiązki na przełomie 2023/2024 w zakresie podatku dochodowego, w tym:


 • Wybór formy opodatkowania w PIT i CIT – terminy, ograniczenia oraz na co warto zwrócić uwagę,
 • Dodatkowe obowiązki informacyjne niektórych spółek jawnych
 • Spółki nieruchomościowe – jak ustalić spełnienie warunków oraz dodatkowe obowiązki informacyjne,
 • Zamknięcie roku a raportowanie schematów podatkowych (MDR) – na co szczególnie zwrócić uwagę w podatku dochodowym,
 • Dokumentacja cen transferowych – terminy, dokumentacja i raportowanie,
 • Informacja o realizacji strategii podatkowej – kto i w jakim terminie powinien ją przygotować
 • Dodatkowe obowiązki spółek na estońskim CIT,
 • Inne wybrane obowiązki informacyjne związane z podatkiem dochodowym.

4. Zamknięcie roku 2023 – wybrane problemy podatkowe, w tym:


a) Koszty finansowania własnego – jak je ustalić oraz kto i w jakiem wysokości może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,

b) Przychody i koszty na przełomie roku – wybrane zagadnienia,

c) Podatek u źródła

 • jak ustalić kiedy należy pobrać podatek u źródła,
 • jakie usługi i inne wypłaty są objęte tym podatkiem i na co praktycznie należy zwrócić uwagę,
 • zwolnienia i preferencyjne stawki w podatku u źródła – warunki i zasady ich stosowania,
 • limit 2 mln zł – kiedy i jak należy go liczyć, zasady postępowania po przekroczeniu granicy 2 mln zł
 • ustalanie beneficjenta rzeczywistego w świetle nowych objaśnień Ministra Finansów,

d) Przychody z nieodpłatnych świadczeń – na co zwrócić uwagę zamykając rok 2023,

e) Wierzytelności nieściągalne i przedawnione, ulga na złe długi w podatku dochodowym,

f) Reprezentacja i reklama – prezenty świąteczne, imprezy integracyjne i inne wybrane zagadnienia.


5. Podatek dochodowy – najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz wybrane problemy praktyczne, w tym:


 • Zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • Powypadkowa naprawa samochodów i odszkodowanie – przychody i koszty, rozliczenie podatku dochodowego,
 • Wypłata zysku przez spółkę komandytową – jak liczyć obniżenie podatku u komplementariusza i na co szczególnie zwrócić uwagę,
 • CIT estoński – najciekawsze praktyczne zagadnienia,
 • najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące podatku dochodowego.

6. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

Dzień 1

10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1400 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024

700 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024

1600 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 3 czerwca 2024

800 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 3 czerwca 2024


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
17 czerwca
Koniec:
18 czerwca
Koszt:
1400PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online