Loading Szkolenia

« All Events

 • This szkolenie has passed.

Szkolenie online: Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2020 – JPK_VDEK oraz JPK_FA(3)

29 maja

- 400PLN
1

 

PROGRAM

1. Ewidencja VAT oraz deklaracje VAT.

 • Zakres przedmiotowy. Dostawa towarów oraz świadczenie usług. Obowiązek podatkowy.
 • Podstawowe informacje na temat obowiązków ewidencyjnych oraz informacyjnych dla potrzeb VAT – porównanie stanu prawnego dotychczasowego ze stanem prawnym przyszłym.
 • Elementy ewidencji VAT oraz elementy deklaracji VAT – analiza regulacji ustawowej.
 • JPK_VDEK jako dokument zbiorczy.
 • Termin oraz tryb przesłania. Jak postępować w przypadku rozliczenia miesięcznego. Jak postępować w przypadku rozliczenia kwartalnego?
 • Możliwość korekty. Kiedy JPK_VAT składany po raz pierwszy? Kiedy korekta? Uzasadnienie przyczyn korekty.   
 • Sankcje za brak sporządzenia. Sankcje za wadliwe sporządzenie. Sankcje za brak wyjaśnienia wątpliwości. Sankcje za brak usunięcia wad.

2. JPK_VDEK.

 • Nagłówek. Kod formularza. Wariant formularza. Data wytworzenia. Nazwa systemu. Cel złożenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.
 • Opis podmiotu. Osoba fizyczna. Jednostka organizacyjna.
 • Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.
 • Zasady oznaczania towarów oraz usług. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.

3. Faktura VAT.

 • Rodzaje faktur VAT. Faktura VAT. E-faktura. Faktura zaliczkowa. Faktura korygująca. Zbiorcza faktura korygująca. Nota korygująca. Faktura VAT do paragonu. Faktura VAT podzielona płatność. Inne.
 • Faktury wystawiane w walucie obcej. Zasady przeliczania na złote.
 • Elementy poszczególnych faktur VAT. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.
 • Termin wystawienia faktury. Faktury wystawiane ex post. Faktury wystawiane ex ante.

4. JPK_FA(3).

 • Kod formularza. Wariant formularza. Cel złożenia. Data wytworzenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.
 • Oznaczenie dostawcy towaru albo świadczącego usługę. Oznaczenie nabywcy towaru albo nabywcy usługi.
 • Faktura VAT jako całość. Oznaczenie rodzaju faktury. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.
 • Faktura VAT wiersze. Zasady podziału faktury na pozycje. Pozostałe zagadnienia.

5. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM
09:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
 marcingorski-ask-akademia-szkolen
CENA - DODATKOWE OPCJE

400 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
29 maja
Koszt:
400PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online