Loading Szkolenia

« All Events

Fakturowanie i korygowanie transakcji zagranicznych w VAT 2021 po zmianach (nie tylko dla księgowych)

12 października

- 400PLN
1

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,
 • specjalistów ds. handlu zagranicznego
 • początkujących i zaawansowanych księgowych,
 • pracowników działów sprzedaży i zakupu
 • osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
 • dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie VIES

PROGRAM

PROGRAM

1. Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2021 – kiedy i na jakich zasadach?


 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan prawny bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Rodzaje faktur w handlu zagranicznym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?


a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych

 • Faktura dokumentująca WDT
 • Faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju
 • Faktura eksportowa

b) Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych

 • Faktura dokumentująca WNT
 • Faktura dokumentująca import usług
 • Faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary


 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Kurs waluty obcej przy
 • Kurs waluty na fakturze korygującej

4. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – zasady ogólne


 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Szczególne terminy wystawiania faktur

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót zagraniczny zasady szczególne


a) Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Świadczenie poza terytorium kraju
 • Eksport towarów
 • Sprzedaż i zakup usług zagranicznych

b) Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Import usług a nabycie z montażem
 • Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy?

c) Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej

 • Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
 • Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
 • Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych
 • Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania


a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży

 • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
 • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
 • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
 • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
 • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
 • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
 • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
 • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
 • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie

 • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
 • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
 • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Zmiany VAT – Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT – w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji po zmianach w 2021?


a) Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych

 • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
 • Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%

b) Korekta eksportu towarów

 • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
 • Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
 • Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%

c) Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT

 • Rabaty i obniżki cen
 • Skonto
 • Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe

8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi


 • Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES !
 • Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES – obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

9. Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES – obowiązki podatnika


 • Różnice pomiędzy deklaracją JPK/VAT-7 a VAT-UE
 • Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta
 • Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT
 • Zamówienia i umowy – jak spełnić przesłanki należytej staranności?
 • Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług

10. Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT – ćwiczenia


 • Sprzedaż i zakup towarów z montażem – sposób rozliczania transakcji.
 • Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE.
 • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska.
 • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE.
 • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów położonych na terenie UE.
 • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE.
 • Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne?
 • Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE?

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT


 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2021
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2021 r. – kto i jak odpowiada?

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM SZKOLENIA

09:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI

.  

CENA - DODATKOWE OPCJE

400 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jeden osoby w szkoleniu online

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
12 października
Koszt:
400PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online