Loading Szkolenia

« All Events

 • This szkolenie has passed.

JPK_VAT 2020 – dokumentacja podatkowa dla handlowców, logistyków, działów obsługi klienta, fakturzystów

24 listopada

- 400PLN
1

Cel spotkania:
SZKOLENIE NA TE CZASY – Jedyne takie, zgłębiające kompleksowo zagadnienia dokumentacji od podstaw do momentu ewidencjonowania i wykazania w nowym JPK_VAT. To wiedza praktyczna nie tylko dla firm ale również dla biur rachunkowych, które w codziennej pracy borykają się codziennie ze stertą dokumentów sprzedaży i zakupu ze wszystkich branży jakie tylko możliwe. Od momentu nowej matrycy i JPK_VDEK Państwa ryzyko znacznie rośnie. Przygotowanie do zmian działów księgowości – TO NIE WYSTARCZY. Obieg dokumentacji rozpoczyna się w dziale obsługi klienta, od umów, zamówień a kończy się na fakturze. To czas, w którym należy kompleksowo przygotować obsługę całego przedsiębiorstwa.

Na co wrócić uwagę, jak się zachować przy weryfikacji dokumentacji? Problem pojawia się od momentu wystawienia w systemie faktury, zarówno w działach księgowo-finansowych jak również w całej firmie.


Profil uczestnika:

Szkolenie nie tylko dla księgowych!

Szkolenie dla korporacji, dla biur rachunkowych oraz dla średnich i małych przedsiębiorców

Tym razem to nasz wspólny problem!

Skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, fakturzystów, księgowych, specjalistów ds. kontrolingu, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.

PROGRAM

PROGRAM

TRANSAKCJE KRAJOWE – PRAWIDŁOWOŚĆ DOKUMENTCJI = PRAWIDŁOWY JPK_DEK 2020

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2020 roku – kiedy i na jakich zasadach?


 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2020
 • Stan bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z KKS


 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Co z datą sprzedaży?
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
 • Faktura przy różnych stawkach VAT
 • Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
 • Symbol CN/PKWiU na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
 • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Faktury uproszczone

3. Ważne! Zmiany od stycznia 2020 r. w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny


 • Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
 • Faktury wystawiane na podatnika VAT
 • Faktury uproszczone a paragon
 • Sankcje dla wystawcy i nabywcy za naruszenie przepisów

4. Przygotowanie do prowadzenia nowej ewidencji VAT. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje dla podatnika VAT


Kontrowersyjne błędy fakturowania – możliwość karania z KKS

 • Jak poprawić na fakturze błędnie podany termin płatności – Wielkie ryzyko nowych czasów
 • Błąd w danych nabywcy a inny kontrahent na fakturze
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego, który został wykazany w błędnej wysokości
 • Odliczenie VAT wykazanego na fakturze według zawyżonej stawki VAT – Kontrowersje 2020
 • Nieterminowe wystawienie faktury – Kontrowersje 2020
 • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

5. Nowa matryca VAT i JPK_VDEK w obliczu korekt


Jak korygować błędy na fakturze niewpływające na rozliczenie VAT?

Uwaga! – Możliwość karania z KKS

 • Błędy w nazwach kontrahentów
 • Nieprawidłowe dane podmiotów a prawo do odliczenia
 • Małżonkowie bądź współwłaściciele a ujęcie danych na fakturze
 • Określanie danych wystawcy faktury w przypadku jednostki macierzystej i oddziału
 • Dane na fakturze po przekształceniu spółek
 • Błędne wskazywanie adresu kontrahenta
 • Problemy z NIP na fakturze
 • Błąd w dacie dokonania dostawy bądź świadczenia usługi
 • Błędne tłumaczenie nazwy usługi/towaru na fakturze
 • Błąd w opisie słownym kwoty do zapłaty
 • Sposób na korygowanie nieprawidłowych danych podmiotu na fakturze

6. Korekta sprzedaży czy anulacja faktury – zasady i problemy rozliczania VAT 2020


 • Anulować czy korygować – błędy podatnika VAT
 • Skonto, Opusty i obniżki cen
 • Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 • Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
 • Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
 • Termin rozliczenia faktury korygującej
 • Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT

7. Przed sprzedażą najpierw sprawdź! Biała lista podatników VAT


 • Do czego służy i jak korzystać z wykazu podatników
 • Zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
 • Zakres transakcji, w przypadku których kontrahenci powinni być weryfikowani w rejestrze podatników
 • Rachunek płatniczy kontrahenta w wykazie – NAJWAŻNIEJSZE NA TE CZASY!
 • Konsekwencje na gruncie VAT dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego ujętego w wykazie

8. Mechanizm podzielnej płatności


 • Kłopotliwa nowość w VAT – czego dotyczy i co zrobić z MPP
 • Zasady stosowania i fakturowania specjalnej procedury
 • Odpowiedzialność za błędne klasyfikacje i dokumentowanie

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE – PRAWIDŁOWOŚĆ DOKUMENTCJI

1. Matryca VAT i klasyfikacje transakcji zagranicznych


Porównanie transakcji zakupu i sprzedaży zagranicznej – podobieństwa i różnice w rozliczaniu VAT oraz analiza największych błędów podatnika jako przestroga przed karami

Sprzedaż zagraniczna

a) WDT, eksport towarów, świadczenie poza terytorium kraju

 • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
 • termin rozliczenia podatku naliczonego
 • termin rozliczenia podatku należnego
 • kurs waluty do rozliczeń VAT
 • zaliczki w transakcjach sprzedażowych

Zakupy zagraniczne

b) WNT, import towarów i usług, dostawy poza terytorium kraju

 • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
 • termin rozliczenia podatku naliczonego
 • termin rozliczenia podatku należnego
 • kurs waluty do rozliczeń VAT
 • zaliczki w transakcjach zakupowych

2. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – zasady ogólne


 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Zaliczki w transakcjach zagranicznych – dokumentowanie i terminowość
 • Faktury tzw. pro forma
 • Noty księgowe, korygujące

3. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT – w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji?


a) Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych

 • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
 • Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%

b) Korekta eksportu towarów

 • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
 • Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
 • Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%

c) Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT

 • Rabaty i obniżki cen
 • Skonto
 • Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPORZĄDZAJĄCEGO I POSŁUGUJĄCEGO SIĘ NIERZETELNYMI DOKUMENTAMI W VAT

 • Rzetelność, wadliwość, fikcyjność – największe zagrożenie 2019/2020
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2020 r. – kto i jak odpowiada?
 • Blokada rachunków bankowych spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji
 • Błędy w nowym JPK_DEK – co ile kosztuje, kto zostaje ukarany?

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE

09:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO

09:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI

.  

CENA - DODATKOWE OPCJE

400 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jeden osoby w szkoleniu online

600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jeden osoby w szkoleniu stacjonarnym

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
24 listopada
Koszt:
400PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online